21 Μαρ 2014

Συνάντηση προέδρων

Συνάντηση με πολλαπλό ενδιαφέρον των πρώην προέδρων των Κοινοτήτων Βοβούσας και Μηλιάς


Μια συνάντηση με ιδιαίτερο νόημα και περιεχόμενο είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Βοβούσα, όπου τέσσερις επιτυχημένοι αυτοδιοικητικά, πρώην Κοινοτάρχες της Βοβούσας και της Μηλιάς συναντήθηκαν και συζήτησαν όχι μόνο τα προβλήματα της περιοχής αλλά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες μιας πραγματικά βιώσιμης φιλοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης στην ορεινή Πίνδο. Οι Αλέξανδρος Δρούγιας, Στέφανος Βασιώτης, Καπέτης Γιάννης και Σταγκογιάννης Θανάσης, είχαν πολλά να πουν αλλά και να σχεδιάσουν για το αμέσως προσεχές διάστημα. Και επειδή σε λίγο ψηφίζουμε, η κουβέντα τους αναπόφευκτα είχε και προεκλογικό... μενού! Αξιολογήθηκαν οι πάντες και τα πάντα, κρίθηκαν ακόμα και με αυτοκριτική διάθεση τα όσα έγιναν αλλά κυρίως τα όσα δεν έγιναν, ενώ μεγάλη κουβέντα έγινε στο γιατί απέτυχε ο Καλλικράτης, αναφορικά με τη βιωσιμότητα των ορεινών και απομακρυσμένων πρώην Κοινοτήτων. Οι τέσσερις πρώην Κοινοτάρχες, δικαιολογημένα νοιώθουν απογοήτευση από τη διαχείριση της εξουσίας εκ μέορυς των σημερινών δημάρχων, αφού βλέπουν να μην αλλάζει τίποτα στον τόπο τους. Λέτε να αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διεκδικήσουν και περισσότερο; ήδη κάποιοι σε Ζαγόρι και Μέτσοβο έχουν αρχίσει να χάνουν τον ύπνο τους. Για να δούμε...

30 Ιαν 2014

Ο Αώος και η παρεκτροπή από τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης..

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ,
Ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

*  Ο Αώος ποταμός, πηγάζει από τις βόρειες πλαγιές της οροσειράς της Πίνδου, διέρχεται από περιοχές του Ζαγορίου, διαρρέει την κοιλάδα Σμόλικα-Τύμφης, διέρχεται από την κοιλάδα της Κόνιτσας και εισέρχεται στην Αλβανία. Το συνολικό υδρογραφικό του δίκτυο είναι εξαιρετικά εκτεταμένο διότι πλην του κυρίως ρου του δέχεται τα νερά και σημαντικών παραποτάμων  (Βοϊδομάτη,  Σαρανταπόρου  κ.ά.  στο  ελληνικό έδαφος). Η συνολική διαδρομή του είναι 260 km, από τα οποία τα 70 Km διαρρέουν τη χώρα μας. Είναι προφανές ότι το παραπάνω δίκτυο έχει δημιουργήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό οικοτόπων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο περιβαλλοντικά με πλήθος οικοσυστημάτων, τα οποία και τροφοδοτεί  κυριολεκτικά. Η υπόσταση, η ύπαρξη, το παρόν και το μέλλον των οικοσυστημάτων αυτών είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και μοναδικών στοιχείων του ποτάμιου συστήματος του Αώου. Κάθε εκτροπή και μεταβολή-αλλαγή του χαρακτήρα του συστήματος από γεωλογική, γεωμορφολογική, υδρογραφική, περιβαλλοντική, κλιματική, υδρολογική, φυσικοχημική, βιολογική άποψη, συνεπάγεται προφανώς δυσμενείς επιπτώσεις σε όλα τα συνδεδεμένα με τον Αώο οικοσυστήματα (υδάτινα και χερσαία).
Σημειώνεται και υπενθυμίζεται ότι το υδάτινο σύστημα του ποταµού Αώου έχει ήδη υποστεί μια εξαιρετικά μεγάλη απώλεια υδάτινου δυναμικού μέσω της κατακράτησης ετησίως ποσότητας νερού  της τάξης των 100 εκατ. κυβ. µέτρων, τα οποία τροφοδοτούν τη λίμνη του ΥΗΣ Πηγών Αώου. Το γεγονός αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση της υδατοπαροχής του, η οποία σε περίπτωση που κατακρατηθούν και νέες ποσότητες νερού, 70 εκατ. κ.µ/ετησίως όπως προβλέπεται, θα επιφέρει σωρευτικά περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στο όλο  οικοσύστηµα.
Η λεκάνη απορροής του Αώου αποτελείται από 44 επιμέρους υπολεκάνες, (επτά  από αυτές ανήκουν στην υπολεκάνη του Φράγματος Πηγών Αώου). Η ποσότητα των 70 εκατ. κ.µ/ετησίως  προτείνεται να αντληθεί από το τμήμα των 37 υπολεκανών και αφού εμπλουτίσει τον ταμιευτήρα του ΥΗΣ Αώου να οδηγηθεί προς το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι 37 από τις 44 συνολικά υπολεκάνες του συστήματος Αώου θα υποστούν τις περιβαλλοντικές συνέπειες της απώλειας μέρους των υδάτων τους.
Η θέση κατασκευής των έργων εκτροπής βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου), µε εξαιρετικά υψηλή οικολογική και αισθητική αξία. Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης Αώου ανήκουν, σύμφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, συνολικά 8 περιοχές του δικτύου Natura: GR2130002 Κορυφές Όρους Σµόλικα, GR1310001 Βασιλίτσα, GR2130001 Εθνικός ∆ρυµός Βίκου – Αώου, GR2130004 Κεντρικό Τµήµα Ζαγορίου, GR1310003 Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλντα - Ευρύτερη Περιοχή), GR2130006 Περιοχή Μετσόβου  (Ανήλιο - Κατάρα), GR2130009 Όρος Τύµφη, GR1310002 Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου. Η ένταξη των παραπάνω περιοχών στο Δίκτυο  έγινε λόγω της ύπαρξης σ’ αυτές συγκεκριμένων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και αξιών με σκοπό και στόχο την προστασία και ανάδειξή τους. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά απειλούνται προφανώς με αλλοιώσεις μέσω της εκτροπής των υδάτων του Αώου.
Σύμφωνα με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, το περιβαλλοντικό κόστος από την κατασκευή και λειτουργία του έργου εκτροπής είναι μεγαλύτερο από το όποιο όφελος προκύψει (από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας), ενώ παράλληλα απομακρύνεται η δυνατότητα για ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, από την ίδια την κατασκευή του έργου προβλέπονται σοβαρές επιπτώσεις όπως αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων, διάνοιξη δρόμων, όχληση και κίνδυνος εξαφάνισης προστατευόμενων ειδών, επικάλυψη πυθμένα της τεχνητής λίμνης που θα δημιουργηθεί στο σημείο εκτροπής με φερτά υλικά, στέρηση των παραποτάμιων οικοσυστημάτων από τα πλημμυρικά φαινόμενα απαραίτητα για τη βιωσιμότητά τους, κ.λπ.
Η διασύνδεση της εκτροπής με την επικαλούμενη ωφέλεια στα χρόνια θέματα που συνδέονται με την υποβάθμιση της λίμνης Παμβώτιδας και του ευρύτερου χώρου του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, στηρίζεται στην παράμετρο εμπλουτισμός της λίμνης με νερό. Παραβλέπει (μάλλον) τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διασύνδεση των δύο, διαφορετικού τύπου, οικοσυστημάτων (μεταβολές των γεωμορφολογικών, υδρολογικών, φυσικοχημικών, βιολογικών κ.ά. παραμέτρων και οι αντίστοιχες επιπτώσεις τους στα χαρακτηριστικά του λιμναίου οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, αναφέρω χαρακτηριστικά διαφορά θερμοκρασίας υδάτων, του ph, σύστασης, σύνθεσης πανίδας, χλωρίδας κ.λπ.). Με τη σύνδεση των δύο οικοσυστημάτων η λίμνη καθίσταται εξαρτώμενο οικοσύστημα γεγονός που υδρογεωλογικά-περιβαλλοντικά αντενδείκνυται.
Τα οικοσυστήματα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις όποιες βίαιες μεταβολές (ειδικά το βιολογικό τους μέρος), επομένως κάθε μορφή παρέμβασης οφείλει να συνιστά αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης μελέτης όσον αφορά τις επιπτώσεις (οι οποίες μπορούν να εμφανισθούν μεσο-μακροπρόθεσμα). Εξάλλου, η Παμβώτις δεν πάσχει από έλλειψη ύδατος (ποσοτικά) αλλά από τη σωστή διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της (ολόκληρης της λεκάνης απορροής), το δε κυρίαρχο πρόβλημα ευτροφισμού και ρύπανσης οφείλεται στον μη έγκαιρο και δυναμικό αποκλεισμό των πηγών ρύπανσης (φερτά υλικά, μπαζώματα, περιορισμός έκτασης και βάθους, παράνομες συνδέσεις αποβλήτων, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.α. παρόμοια).
Το έργο (συνολικά) φαίνεται να παραβιάζει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά, την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οδηγία για τους οικοτόπους και τα είδη, τη σύμβαση για την πολιτιστική κληρονομιά και την επιταγή του ελληνικού Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Συνολικά  ο σχεδιασμός του έργου είναι αντίθετος με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (κάτι αντίστοιχο ως σκεπτικό οδήγησε στη ματαίωση του έργου εκτροπής του Αχελώου).
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή υλοποίησης του έργου εκτροπής είναι μέσα στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου και σε περιοχές Natura 2000. Κάθε παρέμβαση στην περιοχή πρέπει να είναι συμβατή με τις ανάγκες προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου. Πριν την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους πρέπει να έχει προηγηθεί η διαβούλευση με τους φορείς στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υδάτων με βάση τις υποχρεώσεις που έχουμε ως χώρα στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. Κάθε παρέμβαση πρέπει να εντάσσεται σε συμφωνημένο σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, κάτι που είναι φανερό ότι δεν έχει συμφωνηθεί. Το έργο δεν έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας ούτε φορέων ειδικών και αρμόδιων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Αντίθετοι στην κατασκευή του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, οι Δήµοι Κόνιτσας, Ζαγορίου, Ιωαννιτών, το ΤΕΕ, οι τοπικές κοινωνίες, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (ΚΑΛΛΙΣΤΩ, WWF Ελλάς, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Προστασίας Καλαμά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA και πολλοί  άλλοι). Οι αντιθέσεις των εμπλεκομένων εκφράστηκαν στη δημόσια διαβούλευση αλλά δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη.
Η ευρύτερη περιοχή του Αώου αποτελεί μια γεωγραφική ενότητα με απαράμιλλη οικολογική, αισθητική και εν γένει περιβαλλοντική αξία. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το ιστορικό παρελθόν, τα παραδοσιακά στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τις κοινωνικές υποδομές αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία ευνόησαν την ήπιας μορφής ανάπτυξη που κυριαρχεί και έχει προσδώσει συγκεκριμένο χαρακτήρα στην περιοχή. Αυτή η αποδεκτή από τους κατοίκους της περιοχής ανάπτυξη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το υδάτινο οικοσύστημα του Αώου. Επομένως, η επιχειρούμενη εκτροπή του ποταμού συνιστά (και) παρεκτροπή από αξίες, αρχές και επιθυμίες πλήττοντας και διαψεύδοντας τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας (και πολλών άλλων) για εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης.

http://www.proinoslogos.gr

29 Ιαν 2014

Ετήσιος χορός- κοπή πίτας Πολιτιστικού Συλλόγου Βωβούσας 2014

Στις 21 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:30, σας περιμένουμε όλους στα Λιθαρίτσια να χορεψουμε και να διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Ηλία Πλαστήρα. Παράλληλα θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Είσοδος 20 Ευρώ, συμπεριλαμβάνει φαγητό και το ποτό θα είναι απεριόριστο!!
Με πολλά δώρα και εκπλήξεις!

Πληροφορίες: 
 • Γιώργος Τσαμητόπουλος: 6944424144
 • Γιάννης Δήμου: 6979779844
 •  Σπύρος Ράπτης: 6974479443
 • Γιώργος Νόλας: 6977083798 
Πολιτιστικός Σύλλογος Βωβούσας.

22 Ιαν 2014

"Ο καλόγερος του λαού" στο θρυλικό μοναστήρι της Ντουραχάνης

Ο παπαθανάσης, στην αντίπερα όχθη της Παμβώτιδας, λιθαράκι λιθαράκι έχτισε τη μικρή, αλλά μεγάλη σε συμβολισμό, κοινωνία προσφοράς, εθελοντισμού και αγάπης


«Στο δίλημμα, αν θα είμαι κοντά στον κόσμο ή να φύγω σε ησυχαστήριο -είχα στον νου μου, εκείνο του Αγίου Σάββα στους Αγίους Τόπους- υπερίσχυσε η κοινωνική αποστολή. Ήθελα, να έχω τη χαρά της δημιουργίας, να είμαι κοντά στον άνθρωπο, να προσφέρω».Με απλά λόγια, ο υπερήλικας καλόγερος, πατέρας Αθανάσιος, αποτυπώνει το στίγμα για τη μεγάλη απόφαση ζωής, που πήρε ως νέος μοναχός το 1974.Τότε, το εγκαταλειμμένο Μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης που παραχωρήθηκε στον καλόγερο, είχε μόνο βράχια και πέτρες. Ο πατέρας Αθανάσιος το ανέστησε με τα χέρια του.Η θέλησή του, τον έκανε πολυτεχνίτη και έδωσε πνοή στα χαλάσματα, όπου, πριν από 32 χρόνια, φύτρωσε το «‘Ανθος», ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Πρόκειται για ένα οικοτροφείο- καταφύγιο, ένα Δημοτικό Σχολείο και ένα Γυμνάσιο, που λειτουργούν με πολύ κόπο αλλά ισχυρή θέληση, σε χώρο δίπλα από τη Μονή και προσφέρουν τη ζεστασιά και τη φροντίδα σε παιδιά, ηλικίας 6 έως 18 ετών.Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν, επίσης, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, αίθουσες ψυχαγωγίας. Εκεί βρίσκουν φαγητό, ύπνο, εκπαίδευση, στοργή και αγάπη, εκατοντάδες άνθρωποι που το έχουν ανάγκη.Το εργαστήρι της αγιογραφίας, ο ραδιοφωνικός σταθμός και το λαογραφικό μουσείο, μεγιστοποιούν το έργο των ανθρώπων του Μοναστηριού, που δεν είναι άλλοι από τους εθελοντές συνεργάτες του Γέροντα, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους, στην προσφορά και την αγάπη για τον συνάνθρωπο.Ο Γέροντας της Ντουραχάνης, στην αντίπερα όχθη της Παμβώτιδας, αντικριστά με τα τζαμιά του κάστρου των Ιωαννίνων, λιθαράκι λιθαράκι έχτισε τη μικρή, αλλά μεγάλη σε συμβολισμό, κοινωνία προσφοράς, εθελοντισμού και αγάπης.Δάσκαλοι, καθηγητές, εργάτες, μάγειροι, απλοί πολίτες, προσφέρουν καθημερινά, ακούραστα τις υπηρεσίες τους.Το κοινωνικό τους έργο φτάνει ακόμη και στα κρατητήρια της Αστυνομικής Δ/νσης Ιωαννίνων, καθώς καθημερινά εξασφαλίζουν φαγητό για τους κρατούμενους.Ο πατέρας Αθανάσιος, κατά κόσμον Σωτήρης Χατζής, γεννήθηκε στην ορεινή Βοβούσα, στο Ανατολικό Ζαγόρι.Ο ίδιος λέει ότι είναι αγράμματος, όμως με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, κατάφερε να διαβάσει αρχικά την Αγία Γραφή και στη συνέχεια όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία.Δεν πήγε Δημοτικό, ούτε Γυμνάσιο, γιατί την περίοδο του Μεσοπολέμου στο χωριό του λειτούργησαν σχολεία με Ρουμάνους δασκάλους και
αρνήθηκε να παρακολουθήσει το μάθημα.Μάλιστα, είχε ξεσηκώσει και άλλα παιδάκια από το χωριό να μην πηγαίνουν στο ρουμανικό σχολείο και όλοι μαζί κάθε μέρα πήγαιναν στο δάσος, όπως αφηγείται.«Στη Βοβούσα μάς δίχασαν, είμαστε βλαχόφωνοι και είπαν να πάμε για σπουδές στο ρουμανικό σχολείο που άρχισε να λειτουργεί στο χωριό μας. Αντέδρασα σαν θηρίο. Όταν τελείωσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ήμουν 12 στα 13 χρόνια. Τότε λειτούργησε ελληνικό σχολείο, μόνο για 25 μέρες, γιατί ξεκίνησε ο εμφύλιος και σταμάτησε. Με αγαπούσαν τα παιδιά πολύ, φεύγαμε από το χωριό στο δάσος, μέχρι το τέλος του εμφυλίου».Ο Γέροντας θυμάται σκοτεινές μέρες. Έγινε μάρτυρας στον Γυφτόκαμπο Ζαγορίου, ενός περιστατικού που παραμένει ζωντανό στη μνήμη του: «Είδα έναν στρατιώτη, που τον παρακολουθούσε ένας αντάρτης. Όταν ο αντάρτης σκότωσε τον στρατιώτη και πήγε να τον δει, αντίκρισε νεκρό τον αδελφό του και αυτοκτόνησε».Μέσα στο δάσος, κοντά σε άλλους συγχωριανούς έμαθε την τέχνη του ξυλοκόπου και άρχισε να δουλεύει σε μία οικογενειακή επιχείρηση. Ένα όραμα, όμως, άλλαξε για πάντα την ζωή του.«Μέχρι τα 18 μου χρόνια, περνούσα έξω από τις εκκλησίες, έκανα τον σταυρό μου, δεν είχα ακούσει τον Θεό. Έμεινα με οξείς ρευματισμούς για 3 μήνες στο κρεβάτι. Αρρώστησα πολύ και ήρθα στα Γιάννενα. Κάποια μέρα, που ήμουν ξαπλωμένος στην αποθήκη του μπάρμπα μου, ακούω μια φωνή. Θα σε επισκεφτεί το Πνεύμα το 'Αγιο. Είδα ένα καντήλι αναμμένο να τρεμοπαίζει και από τότε, πήρα τέτοια δύναμη, τέτοιο θάρρος, δεν φαντάζεσαι. Ανακοίνωσα στην οικογένεια, στα αδέλφια μου, ότι τους παραχωρώ το μερίδιό μου στην επιχείρηση και έφυγα. Νοίκιασα δύο σπίτια, για να φιλοξενήσω παιδιά που είχαν ανάγκη. Προσπάθησα να βοηθήσω φτωχούς μαθητές που γνώριζα, για να διαβάσουν και να βρουν καταφύγιο για τη νύχτα».Όπως αναφέρει ο καλόγερος, εργαζόταν σε δύο και τρεις δουλειές καθημερινά, για να εξασφαλίσει το φαγητό και τη στέγη στα παιδιά. «'Αρχισα να μαζεύω παιδιά που δεν είχαν τη δυνατότητα ακόμη και να παίξουν, νοίκιασα μια αίθουσα για να παίζουν και να διαβάζουν. Σ' ένα σπίτι με 2 δωμάτια και κουζίνα, έβαλα 6 παιδιά. Ένα βράδυ, που πήγα να δω τι κάνουν, τα σεντόνια τους, ήταν γεμάτα κοριούς. Τότε φύγαμε αμέσως από εκεί και την επόμενη πήγαμε σε άλλο χώρο». Τα παιδιά αυτά, έγιναν σπουδαίοι επιστήμονες και επιχειρηματίες, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ τον άνθρωπο που τα φρόντισε. Σήμερα, δίνουν χέρι βοήθειας και υποστήριξης στο κοινωνικό έργο του πατέρα Αθανάσιου, που αγαπούν και σέβονται.Το 1972, ένας βοηθός Επισκόπου στα Ιωάννινα, προέτρεψε τον Σωτήρη Χατζή -αναγνωρίζοντας την επιθυμία του- να γίνει μοναχός.Στη συνέχεια, χειροτονήθηκε διάκος και την επόμενη χρονιά ιερέας.

Ο θρύλος του Μοναστηριού
Αρχικά, του παραχωρήθηκε το Μοναστήρι του Αϊ- Γιάννη του Προδρόμου, ενώ στη συνέχεια η Παναγία Ντουραχάνη.«Δεν υπήρχε ούτε δένδρο γύρω από το Μοναστήρι. Ξεκίνησα μόνος μου. Ότι έγινε, έγινε με τα χέρια» αναφέρει.Ο θρύλος λέει πως το Μοναστήρι είναι κτισμένο από έναν Τούρκο. Στις ρίζες του βουνού Μιτσικέλι, απέναντι από την πόλη των Ιωαννίνων, πριν από πολλούς αιώνες, υπήρχε ένα εικονοστάσι ταμμένο στην χάρη της Παναγίας, στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το Μοναστήρι.Τον χειμώνα του 1434, ο Μπεϊλέρ-μπέης της Ρούμελης, ο Ντουραχάν Πάσας, πηγαίνοντας με τον στρατό του για πολεμική επιχείρηση, πέρασε από εκεί και άναψε ένα κερί, γιατί ήταν από γονείς χριστιανούς.Στη συνέχεια, μέσα στην ομίχλη και το χιόνι, έχασε τον προσανατολισμό του και πέρασε πάνω από την παγωμένη λίμνη, όμως χωρίς απώλειες.Το τι είχε συμβεί, το αντελήφθη όταν πάτησε στη στεριά. Συνέχισε την αποστολή μέχρι το Αργυρόκαστρο, όπου κέρδισε τη μάχη και κατά την επιστροφή, πήγε στο εικονοστάσι και έκτισε το Μοναστήρι.Για τους περισσότερους, ο θρύλος είναι μια καθαρή ιστορία. Είναι άγνωστο, πάντως, πότε πήρε τη σημερινή της μορφή η Ιερά Μονή, καθώς το 1611 έγιναν από τους Τούρκους καταστροφές στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου.Η συνομιλία με τον ρασοφόρο, που έχει κόκκινο κεντημένο σταυρό στον σκούφο του, αποκαλύπτει ένα άνθρωπο, σεμνό, απλοϊκό, αυθόρμητο που μηδενίζει τις αποστάσεις. Στην Ήπειρο, τον αποκαλούν «καλόγερο του λαού».Ζητήσαμε από τον Γέροντα, να κάνει, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα σχόλιο για τη σημερινή δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας και εκείνος έστειλε το δικό του μήνυμα: «Είμαστε πάρα πολλοί που υποφέρουμε. Εκείνο που έχει σημασία για μένα, γιατί όπως σου είπα, είμαι αγράμματος, στήκετε και κρατείτε την Ορθοδοξία μας, στήκετε και κρατείτε την πατρίδα μας Ελλάδα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες αυτές καταστάσεις, που δημιουργούν και θέλουν να μας κτυπήσουν. Να περιφρουρήσουμε την πίστη μας, την Ορθοδοξία μην την εγκαταλείψουμε».

Πηγή:epirusgate.blogspot.gr/

6 Ιαν 2014

Εορτασμός Θεοφανείων στη Βοβούσα

 

Τις φωτογραφίες τις βρήκαμε στο facebook αναρτημένες από το Δημήτρη Δρούγια.

20 Δεκ 2013

Ημερολόγιο Πολιτιστικού Συλλόγου Βοβούσας 2014

  Έτοιμο και κυκλοφορεί από σήμερα το ημερολόγιο του Συλλόγου μας για το Έτος 2014.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλη την ομάδα του Phasma2 και τον Δημήτρη Δρούγια για την επιμέλεια των φωτογραφιών.
Η τιμή για φέτος ορίστηκε στα 7 Ευρώ.
Όσον αφορά τώρα την διανομή. Θα υπάρχουν ημερολόγια σε όλα τα μαγαζιά του χωριού για όσους μένουν στην Βοβούσα. Για τα Γιάννενα, έχουμε ήδη μια λίστα ονομάτων και θα φροντίσουμε να κάνουμε εμείς διανομή κατ οίκον. Τέλος, για όσους είναι μακριά και θέλουν να προμηθευτούν το ημερολόγιο, ας έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και το στελνουμε εμείς ταχυδρομικώς. Γιάννης Δήμου  6979779844  , Γιώργος Τσαμητρόπουλος  6944424144  Σπύρος Α Ράπτης  6974419443  ή στο mail του συλλόγου: vovousasillogos@gmail.com
Καλές Γιορτές σε όλους και πάνω απ όλα υγεία.


Πολιτιστικός Σύλλογος Βοβουσας

19 Νοε 2013

Προσφυγή του Δήμου Ζαγορίου για τον Αώο

Ο Δήμος Ζαγορίου αποφάσισε να ασκήσει αίτηση ενώπιον του ΣΤΕ κατά του έργου της εκτροπής του Αώου. Για να δείτε την απόφαση πατήστε κλικ ΕΔΩ.

15 Νοε 2013

Προσφυγή στο ΣτΕ για τη σωτηρία του Αώου

Αίτηση ακύρωσης υπέβαλαν στο ΣτΕ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Καλλιστώ, μαζί με τον Δήμο Κόνιτσας, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, καθώς και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA), με σκοπό την προστασία του ποταμού Αώου από ένα παράλογο έργο εκτροπής νερού και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Συγκεκριμένα, οι αιτούντες ζητούν την ακύρωση του «Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ηπείρου» και της στρατηγικής του μελέτης επιπτώσεων. Σύμφωνα με την προσφυγή, μέσα από αυτές τις αποφάσεις τους, οι αρμόδιοι υπουργοί παραβιάζουν τις προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των νερών (οδηγία 2000/60/ΕΕ) και ανοίγουν τον δρόμο για την καταστροφή ενός μοναδικού οικολογικού θησαυρού που δίνει ζωή στην ευρύτερη περιοχή.
Επί της ουσίας, το έργο αυτό απειλεί συνολικά την περιοχή της Βάλια Κάλντα, καθώς:
 • Πραγματοποιείται εντός της Ζώνης ΙΙ του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.
 • Θα επηρεάσει αρνητικά τη λεκάνη απορροής του Αώου ποταμού ειδικά κατάντη του έργου.
 • Δεκάδες είδη χλωρίδας και πανίδας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των νερών του Αώου ποταμού.
 • Θα πλήξει προστατευόμενες περιοχές και οικοτόπους που αποτελούν καταφύγιο για πολλά απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.
 • Συνοδά έργα, όπως δρόμοι πρόσβασης, θα δημιουργήσουν σημαντικές παράπλευρες απώλειες.
 • Θα επηρεάσει αρνητικά τον χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής, μιας και θα πλήξει την πολιτισμική διάσταση των λειτουργιών του, και θα υποβαθμίσει τα στοιχεία αυτά που σήμερα το καθιστούν κύριο πόλο έλξης οικοτουρισμού.
Το έργο «Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού της Πίνδου με Πολλαπλή και Πολυδύναμη Χρήση Νερού και Υδροηλεκτρική Εκμετάλλευση», το οποίο δεν έχει ξεκάθαρο στόχο, σχεδιάζουν οι εταιρείες ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. & ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Στους διαφορετικούς σχεδιασμούς του, το έργο άλλοτε αφορά στην παραγωγή ενέργειας, άλλοτε στη μεταφορά 70 εκατ. κυβικών μέτρων νερού από τη Βοβούσα προς τη Λίμνη Ιωαννίνων και άλλοτε και στις δυο χρήσεις. Μόνη σίγουρη διάσταση αυτού του έργου είναι η καταστροφική για το μοναδικό περιβάλλον που φιλοξενεί η καρδιά της Βόρειας Πίνδου.
Σημειώσεις προς συντάκτες:
Βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας - πλαίσιο για τα ύδατα - 2000/60/ΕΚ, η διαχείριση του νερού πρέπει να γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων που βρίσκονται σε αυτήν. Θεσμοθετείται επίσης η υποχρέωση λεπτομερούς προγραμματισμού της χρήσης των υδάτινων πόρων, μέσω της κατάρτισης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑ), ώστε να αποφεύγονται οι λύσεις που δεν συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας και να αποτρέπονται οι μη αναστρέψιμες βλάβες του περιβάλλοντος. Από το 2009 και έπειτα, κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους ή στην ποιότητα των υδάτων, θα πρέπει να συντονίζεται με τις διατάξεις των ΣΔΛΑ, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας - πλαίσιο για τα ύδατα.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, i.kantas@wwf.gr

10 Νοε 2013

Βοβούσα - Βλαχοζάγορο: Στην αγκαλιά του Αώου

Μια πανέμορφη ορεινή περιοχή κρυμμένη στη σκιά των αιώνιων κορυφών της Πίνδου και μακριά από τη βουή των διάσημων θερέτρων της Ηπείρου. Το Βλαχοζάγορο και η Βοβούσα βιώνουν τη σημερινή πραγματικότητα ανακαλώντας μνήμες από το παρελθόν, δίπλα σε μια φύση που ακόμα επιβάλλει τους δικούς της όρους στις ανθρώπινες κοινότητες.

Το ανατολικό Ζαγόρι αποτελείται από μια συστάδα δεκαπέντε περίπου οικισμών που βρίσκονται στη ράχη της Πίνδου, στα ανατολικά του νομού Ιωαννίνων και στα σύνορά του με τον νομό Γρεβενών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Φλαμπουράρι, το Γρεβενίτι, το Τρίστενο, το Ελατοχώρι, το Μακρίνο, ο Καστανώνας, η Δόλιανη και φυσικά η Βοβούσα, το όμορφο κεφαλοχώρι που απλώνει τις γειτονιές του πάνω από τις όχθες του ποταμού Αώου.
Η Δόλιανη και το όμορφο γεφύρι της. Φωτογραφία: Θοδωρής Αθανασιάδης www.viewsofgreece.gr
Η Δόλιανη και το όμορφο γεφύρι της.

Φωτογραφία: Θοδωρής Αθανασιάδης
www.viewsofgreece.gr
Είναι πιο εύκολα επισκέψιμα μέσω της νεότευκτης Εγνατίας Οδού που συνδέει το Μέτσοβο με τα Γιάννενα, ενώ τα υπόλοιπα Ζαγοροχώρια προσεγγίζονται κυρίως από τα Γιάννενα και από τον οδικό άξονα Γιάννενα - Καλπάκι - Κόνιτσα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ Ορεινό όνειρο

Ποτάμια κρυστάλλινα κυλάνε κάτω από πέτρινα, τοξωτά γεφύρια. Aγρια δάση κρύβουν μέσα τους πηγές με νούφαρα. Θρυλικά χωριά και άνθρωποι βιώνουν το μοναδικό τους τοπίο, ανέγγιχτοι από τον μαζικό τουρισμό.

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΩ ΚΟΥΡΗ


Σπάνια οικοσυστήματα και καταφύγια άγριας ζωής, 16 παραδοσιακοί οικισμοί, μνημεία και καλαίσθητα γεφύρια είναι η κληρονομιά του Ανατολικού Ζαγορίου, συν το διαμάντι του εθνικού δρυμού της Πίνδου.
Λένε ότι το τοπίο διαμορφώνει τον άνθρωπο. Πώς να είναι οι κάτοικοι του Ανατολικού Ζαγορίου, αν όχι γεμάτοι αποχρώσεις στην ψυχή, όμοιες με των γύρω βουνοκορφών; Πώς να μην είναι διάφανο το βλέμμα τους σαν το τρεχούμενο νερό που σιγοτραγουδάει κάτω από τα παράθυρά τους; Ανθρωποι που μεγάλωσαν βαδίζοντας πάνω σε γεφύρια που ενώνουν τα σπίτια τους.
Ο οργανωμένος τουρισμός και τα προγράμματα χρηματοδότησης ξενοδοχειακών μονάδων δεν τους άγγιξαν. Ο χρόνος εδώ κυλάει αρμονικά. Τα χέρια είναι ακόμη ροζιασμένα από την ενασχόληση με το χώμα και τα ζώα. Οι πολλοί απάτητοι δρόμοι οδηγούν σε τόπους απρόβλεπτης ομορφιάς και ενέργειας. Κρυμμένη μέσα στα βουνά, η Βωβούσα, σε υψόμετρο 1.000, γίνεται θησαυρός στη μνήμη του επισκέπτη της. Ο ποταμός Αώος χωρίζει το χωριό στα δύο, όμως ένα μονότοξο, παμπάλαιο γεφύρι, χτισμένο στην καρδιά του χωριού, το επανασυνδέει. Το Μουσείο Υδροκίνησης άνοιξε πριν από τρία χρόνια και έχει εκθέματα έναν παλιό νερόμυλο, νεροτριβείο, μαντάνι (μηχανή που στεγανοποιούσε τα βαριά ρούχα, π.χ. τις κάπες) και νεροπρίονο (μηχανή που επεξεργάζεται το ξύλο με την κίνηση του νερού). Τα εκθέματα λειτουργούν κανονικά.

31 Οκτ 2013

Τέλος ύδρευσης και άλλα τεχνικά έργα για το 2014

20 Ευρώ για τις κατοικίες και 34 για τις επιχειρήσεις θα είναι το τέλος ύδρευσης στη Βοβούσα για το 2014. Για να δείτε όλη την απόφαση πατήστε κλικ ΕΔΩ
Για να δείτε το σχεδιασμό τεχνικών έργων για το 2014 πατήστε κλικ ΕΔΩ

24 Οκτ 2013

Έκθεση Φωτογραφίας!

Μια κοινότητα 70 προσώπων, την οποία διασχίζει και ζωογονεί ο ποταμός Αώος στις κορυφές της βόρειας Πίνδου.
Μοιάζει μοναδική. Όμως η Ελλάδα, όπως κι η υπόλοιπη Ευρώπη, είναι σπαρμένη με τέτοιους οικισμούς που αντιστέκονται στην ισοπέδωση και την εξαφάνισή τους.
Εφτά φωτογράφοι της ομάδας phasma2, αναδεικνύουν το ιδιαίτερο πρόσωπο αυτής της κοινότητας, που κύριο χαρακτηριστικό της ήταν πάντα το μέτρο στη σχέση της με τη φύση. Αυτό που την κράτησε ζωντανή μέχρι σήμερα.
Συμμετέχουν: Ανδρονίκη Χριστοδούλου, Γιώργος Βιτσαρόπουλος, Γιώργος Δέτσης, Καμίλο Νόλλας, Νίκος Παλαιολόγος, Αλέξανδρος Σταματίου, Γιώργος Αλεξιάδης
Επιμέλεια: Καμίλο Νόλλας

 • Τόπος: The BOX Dorylaiou 12, 115 21 Athens,

 • Διοργανωτής: Phasma2

 • Ημερομηνία: 22.11-15.12.2013  
Πηγή: www.inculture.gr

15 Οκτ 2013

Vovousa - Unique but not Alone


7 Οκτ 2013

Συνάντηση Φιλ.Φίλιου με την κίνηση για την προστασία του Αώου

Συνάντηση είχε χθες αντιπροσωπία της Κίνησης για την προστασία του Αώου με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιο για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τις προβλεπόμενες από το Σχέδιο διαχείρισης Υδάτων Ηπείρου παρεμβάσεις στην λεκάνη του Αώου και τις όποιες ανάγκες ή επιπτώσεις στην Λίμνη Παμβώτιδα.Ο κος Φίλιος  επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση του ότι η λίμνη δεν χρειάζεται εμπλουτισμό, πόσο μάλλον από νερά που προέρχονται από...

άλλη υδρολογική λεκάνη όπως του Αώου, οι ποσότητες νερού στο λεκανοπέδιο τόσο για ύδρευση όσο και άρδευση επαρκούν, ενώ με την αντικατάσταση του δικτύου θα υπάρξει μείωση των απωλειών και βελτίωση της ποιότητας νερού. Παράλληλα με το κλειστό σύστημα Αρδευσης θα μειωθούν δραστικά οι αναγκαίες ποσότητες για άρδευση του λεκανοπεδίου. Ενισχύεται λοιπόν η άποψή της Κίνησης, ότι η δήθεν αναγκαιότητα εμπλουτισμού της Λίμνης καθώς και ότι υπάρχει ανάγκη νερών στο λεκανοπέδιο για ύδρευση και άρδευση που συνοδεύει την επιχειρηματολογία για την μεταφορά νερού από τον Aώο.

28 Αυγ 2013

Protect Aoos MTB Ultra 2013

Με πολύ μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι 2 ποδηλατικοί αγώνες την Κυριακή στο χωριό και το μήνυμα για την μη εκτροπή του Αώου στάλθηκε για ακόμα μία φορά.
Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή με πολλούς γνωστούς αθλητές όπως ο Παγκόσμιος πρωταθλητής Περικλής Ηλίας.
Φωτογραφίες, κατάταξη και άλλα παρελκόμενα σχετικά με τη διοργάνωση θα τα βρείτε στο: http://aoosmtbultra13.blogspot.gr/

16 Αυγ 2013

9ο Αντάμωμα Βλαχοχωρίων Πίνδου

Πατήσετε στο ακόλουθο link να δείτε το βίντεο απ το «9ο Αντάμωμα Βλαχοχωρίων της Πίνδου»

Βίντεο ΕΔΩ
13 Αυγ 2013

Το ποίημα του τριημέρου!!!

Πολλά μαντάτα θα σας πω
που γίνανε 3 μέρες τώρα,
Τούρκοι φανήκαν στο χωριό
μετά από τόσα χρόνια.

Τα νέα τους μας έφεραν
της γειτονιάς χαμπέρια,
ποτάμια που ρημάξανε
φράγματα για να γίνουν. 

Πολύς ο κόσμος στο χωριό
όλες οι ηλικίες,
είχανε στήσει τις σκηνές
και λέγαν ιστορίες.

Ήρθανε και άλλοι κοσμικοί
να δούνε και να ακούσουν,
τι θα μας πουν οι γείτονες
και οι αναρχικοί μας φίλοι.

Ήταν καλά στο φεστιβάλ
μπράβο και πάλι μπράβο,
τρέχαν οι εθελοντές
και είχαν και αναποδιές.

Λίγο οι μπύρες οι ζεστές
τις πήραν και ... ψιλοακριβές,
λίγο η τρελή η μπόρα
σουβλάκια κάναμε να δούμε μία ώρα.

Είχαμε και δημοτικά τραγούδια μαγικά
Έλληνες και Τούρκοι χορεύαν αγκαλιά,
με του Έξαρχου του Μπάμπη το κλαρίνο
που είχε τραγουδιστή σούπερ φίνο.

Δεν τελείωσα όμως εδώ
έχω και άλλα να σας πω

Η πέστροφα βαριά του έκατσε
του φίλου από την Αθήνα,
και τώρα το θυμήθηκε
μετά από έναν μήνα.

Είδε την λυπητερή από το ουζάκι
και έκανε μεγάλο καβγαδάκι,
στο ίντερνετ ανάρτησε τα νέα
και γέλασε η μισή παρέα.

Μάχη ξεσπάει στο χωριό
και αναρτήσεις ένα σωρό,
είναι το ούζο ακριβό
ή ο τουρίστας είν΄ζουρλό;

Εμείς δεν ήμασταν εκεί
δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί,
ήταν όμως εκεί ο "Σταυραετός"
και ο λόγος του μπορεί να είναι και σωστός.

Στο ίδιο πάλι μαγαζί
είχαμε άλλη μια σύγκρουση καυτή.
Δεν γκρίνιαξε όμως ο πληρών
που γνώριζε από ποτόν,
τον σαματά τον έκανε ο θειος
που είναι πότης τρομερός
και μονολογούσε συνεχώς:
είναι δυνατόν στο χωριό
να έχει τόσο το ποτό;

Αυτά τα λίγα είχα να σας πω,
του χρόνου να' μαστε καλά
με το ποτάμι να κυλά.
Λικουρίτσιουλ

8 Αυγ 2013

Αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι στη Βοβούσα!!!

Πολίτες, φορείς ακόμη και λαούς ενώνει ο αγώνας κατά της εκτροπής των νερών του Αώου, που συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα.
Το ερχόμενο τριήμερο, Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Αυγούστου η Κίνηση Πολιτών για την προστασία του Αώου διοργανώνει στη Βωβούσα ένα οικο – camping ενάντια στο έργο που προβλέπει η στρατηγική μελέτη διαχείρισης υδάτων της Ηπείρου.
Στόχος της κίνησης είναι αποτροπή του έργου το οποίο χαρακτηρίζει «καταστροφικό» αλλά και ευρύτερα η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του αγαθού του νερού.

Υπέρ του στόχου αυτού έχουν ταχθεί φορείς και πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου και της Κόνιτσας και όχι μόνο, όπως ανέφερε εκ μέρους της Κίνησης ο Παύλος Κοντογιάννης.
«Αν και ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών, για εμάς είναι ένας μήνας που θα αναδείξει το ζήτημα και την προσπάθεια της Κίνησης για αποτροπή αυτού του εγκληματικού έργου, μία προσπάθεια που αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερο κόσμο, σημείωσε.
«Ταφόπλακα» ιδιαίτερα της αγροτικής οικονομίας της περιοχής χαρακτήρισε το έργο ο Δημήτρης Ντάφλης, μέλος της Κίνησης από την Κόνιτσα, υπογραμμίζοντας πως όλες οι φετινές εκδηλώσεις του Δήμου έχουν αφιερωθεί στο ζήτημα του Αώου.
«Στην Κόνιτσα είμαστε όλοι ανάστατοι και όλοι οι φορείς μαζί, ακόμη και η εκκλησία δε θα επιτρέψουμε να συντελεστεί αυτό το έγκλημα», σημείωσε.
Ο αγώνας ώστε να μην υλοποιηθεί το έργο συνεχίζεται σε πολιτικό και νομικό επίπεδο όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Κόνιτσας Παναγιώτης Γαργάλας, επισημαίνοντας ωστόσο πως για το θέμα έχει ενημερωθεί και η αλβανική πλευρά μέσω του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Πρεμετής.
«Ο αγώνας συνεχίζεται γιατί είναι ένα έργο που δεν το θέλει κανείς, δεν το πιστεύει κανείς παρά υπάρχουν ελάχιστες εμμονές του παρελθόντος», υπογράμμισε ο κ. Γαργάλας.
Παράλληλα ενημέρωσε ότι το θέμα του Αώου θα μελετηθεί από μεταπτυχιακούς σπουδαστές του 8ου Θερινού Σχολείου στην Κόνιτσα και θα προκύψει ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο εξωτερικό.

Την Παρασκευή το οικο - camping
Το camping περιλαμβάνει δημόσιες συζητήσεις, κατασκήνωση, την έκθεση φωτογραφίας της ομάδας Phasma2, αθλητικές δραστηριότητες, πεζοπορία προς το πιθανό σημείο εκτροπής (θέση Σμιξώματα), παιδικό εργαστήρι, προβολές ντοκιμαντέρ, διανομή προϊόντων από πρωτοβουλίες αλληλέγγυας οικονομίας.
Παράλληλα θα συμμετέχουν κινήσεις πολιτών που αντιδρούν στην αρπαγή του νερού και πρωτοστατούν και σε άλλα οικολογικά κινήματα, όπως ανέφερε εκ μέρους της Κίνησης ο Στέφανος Μπάτσης.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή 9 Αυγούστου
19.00 (καταφύγιο «Βάλια Κάλντα»): «Ελλάδα-Τουρκία: Κινήματα ενάντια στη λεηλασία της φύσης». Ομιλητές: μέλος από τις επιτροπές αγώνα κατά του χρυσού στη Χαλκιδική, Ismail Akyildiz (κάτοικος από Senoz Valley), Ozgur Oktay (μέλος D.A.F.), 
22.00 (καταφύγιο): Live με τους Μummrah, Peter Punk, Regresverbot
Σάββατο 10 Αυγούστου 
11.00 (Καταφύγιο «Βάλια Κάλντα»): «Νερό, ενέργεια, φυσικά - δημόσια αγαθά στο στόχαστρο των εταιρειών». Μιλούν: Γιάννης Παπαδημητρίου - περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου, Τάσος Κεφαλάς - μέλος πρωτοβουλιών για τη διαχείριση της ενέργειας και των απορριμμάτων, Νίκος Ιωάννου - Πανελλαδική Κίνηση ενάντια στην εκτροπή Αχελώου. 
20.00 (Κεντρική πλατεία Βοβούσας): Η Βοβούσα μιλά για τον Αώο. Παρεμβάσεις από κατοίκους του χωριού για το νερό, το ποτάμι, τη ζωή. 
22.00: Live με τους «Στιχόβολη» και την δημοτική ορχήστρα του Μπάμπη Έξαρχου.
Κυριακή 11 Αυγούστου
11.00: Πεζοπορία από το καταφύγιο προς το Αρκουδόρεμα. Ενημέρωση από το Εθνικό Πάρκο για τον φυσικό πλούτο της βόρειας Πίνδου 
21.00 (Καταφύγιο): Προβολή της ταινίας «Even the Rain»
23.00 (Καταφύγιο): Live με τους Κοντομάνικο Blues
Παράλληλες δραστηριότητες 
- Εκθέσεις φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Ομάδα phasma2 (http://phasma2.com/). Θα φιλοξενηθούν στο εργοστάσιο ξυλείας του χωριού, σε αχυρώνα και αποθήκη. 
Συμμετέχουν: Ανδρονίκη Χριστοδούλου, Γιώργος Βιτσαρόπουλος, Γιώργος Δέτσης, Στέλιος Ματσάγγος, Αλέξανδρος Σταματίου, Νίκος Παλαιολόγος. Επιμέλεια: Καμίλο Νόλλας. 
- Προβολές ντοκιμαντέρ, τουρνουά ποδοσφαίρου 5 Χ 5 στο κάμπινγκ, παιδικό εργαστήρι. 
- Eγχειρήματα αλληλέγγυας/ συνεργατικής οικονομίας. Παρουσία από Γιάννενα kai Θεσσαλονίκη.
Εκδηλώσεις και στις 24-25 Αυγούστου
Ακόμη ένα διήμερο εκδηλώσεων με στόχο τη διάδοση του μηνύματος προστασίας του Αώου ξεκινά στις 24 Αυγούστου, όπου θα πραγματοποιηθεί στη Βωβούσα τρίαθλο για παιδιά, ενώ ακολουθεί ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας μεγάλης απόστασης σε κυκλική, συνεχή διαδρομή, (mountain bike marathon, point to point), στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου, με αφετηρία και τερματισμό τη Βoβούσα, την Κυριακή 25 Αυγούστου, με την ονομασία «Protect Aoos mtb ultra».
Διαμονή 
Σε σκηνή στο χώρο του camping, δίπλα από το ποτάμι, στο καταφύγιο (2,5 χλμ. πριν τη Βοβούσα). Θα χρειαστεί ένα συμβολικό ποσό για να καλυφτούν τα έξοδα της διοργάνωσης (αφίσες, μεταφορικά μουσικών και ομιλητών, ήχος, αναλώσιμα, ρεύμα, υγιεινή κλπ.). 
Επίσης στο χώρο του camping, στο καταφύγιο «Βάλια Κάλντα» θα λειτουργούν τουαλέτες, αλλά και ντουζιέρες με καθαρό νερό, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθευτούν κάρτα με την οποία θα έχουν έκπτωση 40% σε όλες τις τιμές του καταφυγίου (φαγητό, ποτό, πρωινό κλπ). 
Μικρή κουζίνα θα υπάρχει και στο χώρο του camping για πρωινό, καφέδες και σάντουιτς, καθώς και μπαρ με αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. 
Πληροφορίες – συμμετοχές για το camping στα 6944673212, 6956118377 και 6975226917. 
Για διαμονή εκτός κάμπινγκ υπάρχουν οι εξής επιλογές:
- Καταφύγιο «Βάλια Κάλντα», Τηλ. 2656022200, 2651029445 & 2651022226, http://www.katafigiovaliacalda.com/
- Παραδοσιακός Ξενώνας «Βοβούσα», Τηλ. 2656022555, http://www.zagori.biz/vovousaappartments/grpage1.html
- Ξενώνας «Κερασιές», Τηλ. 2656023003, http://www.kerasies.gr/vovousa.htm
- Ενοικ. Δωμάτια Αντώνης Ακρίβης, Τηλ. 2656022863.
- Ενοικ. Δωμάτια Βαγγελιώ Δρούγια, Τηλ. 2656022845.
- Ενοικ. Δωμάτια Στέργιος Νόλας, Τηλ. 2656022827.
- Ενοικ. Δωμάτια Θανάσης Σταγκογιάννης, Τηλ. 2656031365.
Μην ξεχάσετε ζεστά ρούχα και καμιά κουβέρτα, καθώς η Βοβούσα βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στην καρδιά της Βάλια Κάλντα.
Μετάβαση 
Η Βοβούσα βρίσκεται περίπου 70 χλμ. βόρειο-ανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων.
Από Αθήνα: Είτε μέσω γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου είτε μέσω Λαμίας και Θεσσαλίας. 
-Μέσω Αντιρρίου φτάνοντας στα Γιάννενα και στον κόμβο Πεδινής (7 χλμ. πριν την πόλη), στρίβετε δεξιά στην Εγνατία Οδό. Περνάτε τη σήραγγα του Δρίσκου και λίγο μετά στρίβετε πάλι δεξιά σ την διασταύρωση Μπαλντούμας (Ζαγορίου) αφήνοντας την Εγνατία. Από εκεί ακολουθούμε την οδό προς Μηλιωτάδες –Γρεβενίτι – Φλαμπουράρι – Βωβούσα (~70χλμ).
Προσοχή: Δεν περνάτε την γέφυρα Αράχθου. Σε περίπτωση που την διασχίσετε, λίγο μετά τη γέφυρα πρέπει να στρίψετε δεξιά στην έξοδο προς το Ανατολικό Ζαγόρι. 
-Αν έρθετε από Λαμία και Θεσσαλία, επιλέξτε την διαδρομή προς Καρδίτσα - Τρίκαλα - Καλαμπάκα – Γρεβενά και στην συνέχεια την οδό προς Μαυραναίους-Ζιάκα - Περιβόλι και από εκεί προς Βοβούσα.
Από Θεσσαλονίκη ακολουθούμε την Εγνατία Οδό έως τα Γρεβενά (~175χλμ.). Από την πόλη των Γρεβενών ακολουθούμε την οδό προς Μαυραναίους – Ζιάκα - Περιβόλι και από εκεί προς Βοβούσα (~55χλμ). 
ΚΤΕΛ Γρεβενών, 24620-22242
ΚΤΕΛ Αθηνών, 210-5126833
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, 2310-595485
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων: 26510- 26286

Για την μετακίνηση των ενδιαφερόμενων ο Δήμος Ζαγορίου έχει διαθέσει λεωφορείο του Δήμου το οποίο θα αναχωρεί από τα Γιάννινα την Παρασκευή και το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και θα επιστρέφει από την Βωβούσα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή με ώρα αναχώρησης 7.30 το απόγευμα. Επίσης, την Δευτέρα θα αναχωρήσει από τη Βωβούσα στις 2 το μεσημέρι.
 
Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΑΛΑΤΣΗ από την Ελευθερία