15 Οκτ 2010

Δημοπράτηση "ΚΑΓΙΑΚ"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ
Τ.Κ.44014
E-mail: koinotitavovousas@yahoo.gr
Τηλ. 2656022843
Fax: 2656022621
Βοβούσα         …/…./ 2010
Αριθ. Πρωτ. : 1482ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βοβούσας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και την 53/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Βοβούσας η οποία ελέγχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου τμήμα Τοπ. Αυτ/σης Α’ Βαθμού και δεν διαπιστώθηκε παράβαση Νόμου Βάση της 63257/19548/21-09-2010 , της παραπάνω αναφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 270
Ανακοινώνει ότι :

Στις 29 του μήνα Οκτωβρίου Ε.Ε. ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. θα διενεργηθεί η Δημοπράτηση για την εκμίσθωση του κτηρίου ΚΑΓΙΑΚ (50 τ.μ.) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητάς μας για χρήση ως αναψυκτήριο κ.τ.λ.. Οι όροι εκμίσθωσης αναφέρονται στην 53/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Βοβούσας. Η Δημοπράτηση θα γίνει με κλειστές έγγραφες προσφορές.
Έχουν δικαίωμα συμμετοχής :
  1. Οι μη οφειλέτες στην Κοινότητά μας (απαιτείται βεβαίωση μη οφειλής από την ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου)   
  2. Απαιτείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας 250,00ευρώ που θα αποτελέσει την εγγύηση των ορών τις εκμίσθωσης απευθυνόμενη στην Κοινότητα Βοβούσας Νομός Ιωαννίνων
  3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 6 χρόνια

Η δημοσίευση της παρούσας θα γίνει τουλάχιστον σε μια τοπική εφημερίδα και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη καθώς και τυχόν επαναληπτική  
(πληροφορίες στα τηλ. 2656022843-22621)
Ο Πρόεδρος  Κοινότητας ΒοβούσαςΣτέφανος Γ. Βασιώτης