4 Μαΐ 2012

Καλή ψήφο!!!


Δίπλα στο όνομα βάζουμε σταυρό, όχι like!!!

Στο Ν. Ιωαννίνων βάζουμε μέχρι 2 σταυρούς.