23 Νοε 2012

2η συνεδρίαση στην Κόνιτσα

Συνεδρίασε στην Κόνιτσα την Τετάρτη 21-11-12 στις 19:00, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Προστασία του Αώου

Αποφάσεις Σ.Ε.
* Συντονιστής της λειτουργίας της   Επιτροπής θα είναι ο Παύλος Κοντογιάννης (τηλ: 6944673212, email: pakon@infotech.com.gr
* Η επιτροπή θα συνεδριάζει πότε στην Κόνιτσα και πότε στα Γιάννινα.
* Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοικτές . Θα ενημερώνονται όλα τα μέλη τις πρωτοβουλίας και όποιος θέλει θα συμμετέχει και θα μπορεί να θέτει ζητήματα ημερήσιας διάταξης αρκεί αυτό να γίνεται από πριν. 
Με βάσει τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα των Ασπραγγέλλων οι πρώτες αποφάσεις είναι:
  1.    Καταγραφή υφιστάμενης κατάσταση στην περιοχή (παρεμβάσεις σε Αώο & Μετσοβίτικο, λειτουργία ΥΗΣ Γρεβενιτίου & Περιστερίου κλπ. Αναζήτηση & καταγραφή των παρεκκλίσεων από τις προδιαγραφές του πρώτου φράγματος καθώς και τεχνικές πληροφορίες για την λειτουργία και δυναμικότητα των δυο ΥΗΣ. (Υπεύθυνος - Δρούγιας Δημήτριος )
  2.   Τεχνική Μελέτη του έργου. Διαφοροποιήσεις πρότασης Καλογιάννη & Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του  Υπουργείου Περιβάλλοντος Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομοθεσία για προστασία Εθνικών Πάρκων & περιοχών NATURA κλπ. Υπεύθυνος Δρούγιας Δημήτριος -  dιdroug@gmail.com)
  3.     Καταγραφή - Αξιολόγηση και πρώτη επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιβαντολλογικές Οργανώσεις , Ορειβατικούς Συλλόγους, Μαζικούς Φορείς αλλά και φυσικά πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα και κατέχουν τεχνικές & επιστημονικές γνώσεις). (Υπεύθυνος - Κοντογιάννης Παύλος - 6944673212 - pakon@infotech.com.gr)
  4.    Κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος. Βιοποικιλότητα περιοχής, επιπτώσεις από το πρώτο φράγμα, συνέπειες αν υλοποιηθεί το έργο. Κοινωνικές , οικονομικές αλλά και πολιτισμικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. (υπεύθυνος - Κωλέτσης Κώστας - 6972301418 - kostas_koletsis@hotmail.com)

  

Συντονιστική Επιτροπή
Πρωτοβουλίας Πολιτών
για την Προστασία του Αώου
Κόνιτσα 21/11/2012
                                                                                                 Πηγή: Protect Aoos