17 Φεβ 2011

Κοινωνικός Τουρισμός


Η απογραφή των δικαιούχων για Κοινωνικό Τουρισμό άρχισε την Τρίτη 15/2/2011. Η απογραφή θα γίνεται με αλφαβητική σειρά:

15/2/2011 Α
16/2/2001 Β
17 & 18/2/2011 Γ
22/2/2011 Δ
23/2/2011 Ε, Ζ
24/2/2011 Η, Θ, Ι
25/2/2011 έως 1/3/2011 Κ
2 και 3/3/2011 Λ
4 έως 9/3/2011 Μ
10/3/2011 Ν
11/3/2011 Ξ, Ο
14 έως 16/3/2011 Π
17/3/2011 Ρ
18 και 21/3/2011 Σ
22 και 23/3/2011 Τα
24/3/2011 Υ
28/3/2011 Φ
29 και 30/3/2011 Χ, Ψ, Ω

Η απογραφή θα γίνεται στα γραφεία της Εργατικής Εστίας (Τσακάλωφ 10). Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 08:00 έως 16:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εργαζόμενους:
1.Βιβλιάρια ασθενείας (ατομικό – οικογενειακό)
2.Ένσημα 2010 (100 ένσημα ή βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από Ι.Κ.Α. ή εκτύπωση ενσήμων από το Ι.Κ.Α. ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας 2010 από Ο.Α.Ε.Δ.). Για οικοδόμους 75 ημέρες εργασίας
3.Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ. έτους 2010 (εισοδήματα 2009) πρωτότυπο και φωτοτυπία
4.Αστυνομικές ταυτότητες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιούχους:
1.Αρχική απόφαση σύνταξης
2.Βιβλιάρια ασθενείας (ατομικό – οικογενειακό)
3.Εκκαθαριστικό εφορίας οικ. έτους 2010 (εισοδήματα 2009) πρωτότυπο και φωτοτυπία
4.Αστυνομικές ταυτότητες

Οι ΑΜΕΑ:
1.Αυστηρά όλα τα Α.Μ.Ε.Α. που έχουν ασφάλεια Ι.Κ.Α. (με αποφάσεις Α΄ και Β΄ βαθ/μιων επιτροπών με 67% αναπηρία και άνω)
2.Αστυνομικές ταυτότητες
3.Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ. έτους 2010 (εισοδήματα 2009), πρωτότυπο και φωτοτυπία
4.Βιβλιάρια ασθενείας (ατομικό – οικογενειακό)

Όρια εισοδήματος
Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος, χωρίς εξαιρέσεις για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων:
1)Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα 17.000 ευρώ,
2)Δικαιούχοι (δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ,
3)Δικαιούχοι (τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα 33.000 ευρώ,
4)Δικαιούχοι (τέσσερα άτομα ΟΧΙ πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα 41.000 ευρώ,
5)Δικαιούχοι (πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ.
Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα (ατομικό στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων ή το οικογενειακό για τις λοιπές περιπτώσεις) από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.
Σας διευκρινίζουμε ότι το όριο εισοδήματος, που ισχύει κατά περίπτωση για την χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι και το 2006.
Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.
Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την απογραφή πολύτεκνων δικαιούχων (από 3 παιδιά και άνω) να συμπληρώνεται οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ» και να καταχωρούνται μόνο τα παιδιά άνω των πέντε (5) ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθμό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήματος είναι 50.000 ευρώ.

http://www.ioannina24.gr