10 Ιουν 2010

Παρουσίαση Φωτογραφικού Λευκώματος

Κλήρωση Ζαγορισιακού Πρωταθλήματος


Έγινε η κλήρωση!
Οι αντίπαλοι της Βωβούσας είναι:
Άνω Πεδινά
Ελαφότοποι
Φραγκάδες