21 Δεκ 2010

Χάραξη αγωγού φυσικού αερίου


fysiko_aerioΑντιδράσεις για την διέλευση του Ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου δεν εκδηλώνονται μόνο από την Πέρδικα Θεσπρωτίας, όπου και η κατάληξη του χερσαίου τμήματος, αλλά και από έναν ορεινό δήμο πολλά χιλιόμετρα πριν, το δήμο Ανατολικού Ζαγορίου.
Λίγο πριν λήξει η θητεία του, το δημοτικό συμβούλιο έλαβε ομόφωνη απόφαση με την οποία ζητά αλλαγή της βασικής χάραξης, ώστε να αποφευχθεί οικολογική επίπτωση στην περιοχή που ανήκει στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, όπου απαγορεύονται έργα μεγάλης Κλίμακας. Ειδικότερα ζητείται να μην ισχύσει, όπως η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρει, η διαδρομή από λίμνη Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι, Δεμάτι, Μηλιωτάδες και Κρυόβρυση, αλλά να ακολουθηθεί η εναλλακτική χάραξη κατά μήκος της Εγνατίας οδού κα εκτός δήμου Ανατολικού Ζαγορίου.
Τι υποστηρίζει και τι ζητά το δημοτικό συμβούλιο
Ο Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου με την αριθ. 195/2010 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διέλευση του αγωγού Φυσικού Αερίου από την περιοχή, αναφέρει τα εξής:
«Η εταιρεία Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε, έχει
αναθέ­σει στη Σύμπραξη εταιρειών PENMEN ltd - C.M Engineering A.E. την εκτέλεση του έργου: «Βασικός Σχεδιασμός χερσαίου τμήματος του Αγωγού διασύνδεσης Συστημάτων Φυσικού Αε­ρίου Ελλάδας -Ιταλίας (IGI Project)».                                                                               ....
Στα πλαίσια της εκτέλεσης του' ανωτέρω έργου η εταιρεία μας γνωστοποίησε την πρόταση της για τη χάραξη του Αγωγού, όπως αυτή καθορίζεται στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επι­πτώσεων, που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
Με βάση την πρόταση αυτή ο Αγωγός διέρχεται από την περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου και συγκριμένα ακολουθεί διαδρομή βόρεια του Μετσόβου πλησίον της Λίμνης Πηγών Αώου, διέρχεται βόρεια του οικισμού Γρεβενιτίου, κατέρχεται στον ποταμό Βάρδα και στη συνέχεια ακολουθεί το ρου του ποταμού μέχρι Μηλιωτάδες και από εκεί ανεβαίνει στην Κρυόβρυση και στη συνέχεια κατέρχεται στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων,
Παράλληλα προτείνεται και εναλλακτική χάραξη του Αγωγού, από Μέτσοβο προς Χρυσοβίτσα, βόρεια ταυ Μικρού Περιστερίου; ανεβαίνει στο Δεμάτι κατεβαίνει Μηλιωτάδες και στη συ­νέχεια ανεβαίνει στην Κρυόβρυση και κατέρχεται στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
Εάν ισχύσει η βασική πρόταση, τότε θα επέλθει ανεπανόρθωτη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, αφού ο αγωγός διέρχεται από την Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου, όπου με βάση την ΚΥΑ απαγορεύονται έργα αυτής της Κλίμακας.
Επειδή με την κατασκευή της Εγνατίας οδού έτσι κι αλλιώς υπήρξε αλλοίωση του περιβάλ­λοντος και για να μην υπάρξει και άλλη περιβαλλοντική καταστροφή σε άλλες περιοχές με τη διέλευση ταυ Αγωγού Φυσικού Αερίου, πρέπει να ισχύει η εναλλακτική πρόταση χάραξης του Αγωγού ώστε να ακολουθεί την Εγνατία οδό, από Μικρό Περιστέρι προς Ιωάννινα και να μην αλλάζει πορεία προς Δεμάτι...
Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:
-Δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη χάραξη του Αγωγού. Φυσικού Αερίου από την περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου και προτείνει να ισχύσει εναλλακτική πρόταση χάραξης του Αγωγού παράλληλα της Εγνατίας οδού, από το Μικρό Περιστέρι προς Ιωάννινα και να μην αλλάζει πο­ρεία προς Δεμάτι.
-Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην αρμόδια εταιρεία, τη Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., το Υ.ΠΕ,Κ.Α , τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, το Νομάρχη Ιωαννίνων, τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές του Νομού.

http://www.neoiagones.gr

Για το ίδιο θέμα διαβάστε επίσης ΕΔΩ