14 Μαΐ 2010

Κατατέθηκε το τελικό σχέδιο του "Καλλικράτη"

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο του "Καλλικράτη". Στο Νομό μας η μόνη αλλαγή που έγινε είναι η ένταξη του Δήμου Κατσανοχωρίων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και όχι στο Δήμο Δωδώνης όπως αρχικά προβλέπονταν. Άρα η Βοβούσα εντάσσεται στο Δήμο Ζαγορίου. Η έδρα μας θα είναι στους Ασπραγγέλους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων του Αν. Ζαγορίου και κυρίως του Τσεπελόβου.
Ο πληθυσμός του νέου μας δήμου είναι ο ακόλουθος: