13 Ιουν 2010

Δημοτικές εκλογές 2010

Νόμος του κράτους και τυπικά είναι πλέον ο «Καλλικράτης» (Ν 3852/2010), καθώς δημοσιεύθηκε στο Φύλλο 87 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Σχετικά με το Δήμο Ζαγορίου και τη Βοβούσα  περιληπτικά ισχύουν τα εξής:
1) Θα υπάρχουν 17 Δημοτικοί σύμβουλοι. Άρα και κάθε συνδυασμός θα πρέπει να έχει από 17 μέχρι 26 υποψηφίους. Ο υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να είναι πάνω από 21 χρονών και οι σύμβουλοι πάνω από 18. Αν κάποιος συνδυασμός δεν πάρει το 50% των ψήφων θα υπάρξουν επαναληπτικές.
2) Στη Βοβούσα θα βγάλουμε 1 εκπρόσωπο κοινότητας που θα έχει δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν την κοινότητα. Η εκλογή του θα είναι ανεξάρτητη από αυτήν του Δημάρχου (δηλαδή ο εκπρόσωπός μας μπορεί να μην ανήκει στην ίδια παράταξη με αυτή του δημάρχου).
3) Οι εκλογές φέτος θα γίνουν το Νοέμβριο και το νέο συμβούλιο θα αναλάβει από 1 Ιανουαρίου 2011.  Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την 1η εβδομάδα του Ιουνίου του 2014 και το νέο συμβούλιο θα αναλάβει από 1 Σεπτεμβρίου 2014. Η θητεία από εκεί και πέρα θα είναι για 5 χρόνια και οι εκλογές θα γίνονται  πάντα Ιούνιο και η τοποθέτηση Σεπτέμβριο.
Για να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή το τελικό σχέδιο του νόμου κάντε κλικ εδώ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ