19 Σεπ 2011

Υπολογίστε το νέο χαράτσι για τα σπίτια στη Βοβούσα

Βάση του  εγγράφου η αντικειμενική αξία του κάθε τετραγωνικού στη Βοβούσα είναι 700 Ευρώ. Επομένως είμαστε στην κλίμακα του 4. Στο λογαριασμό της ΔΕΗ γράφει πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι μας (παράδειγμα στη φωτογραφία). Άρα αν γράφει π.χ. 100 τμ θα πληρώσουμε 4x100=400 Ευρώ. Αυτό έαν το σπίτι μας είναι παλαιότητας 26 ετών και πάνω. Εάν είναι κάτω από 26 πολλαπλασιάζουμε και το συντελεστή βάση του παρακάτω πίνακα.
Παλαιότητα         Συντελεστής
έως 26 έτη                       1
25-20 έτη                      1,05
19-15 έτη                        1,1
14-10 έτη                       1,15
9-5 έτη                             1,2
4-0 έτη                            1,25

Παρατήρηση: οι στάβλοι που έχουν δικό τους ρολόι απαλλάσσονται.

16 Σεπ 2011

14 Σεπ 2011