19 Δεκ 2010

Κατάρτιση νέων δηματολογίων

Στην κατάρτιση νέων Δημοτολογίων και Μητρώων Αρένων θα πρέπει να προχωρήσουν οι νέοι δήμοι, αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και κατά εφαρμογή του νόμου 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
Όπως αναφέρεται, «σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας Κοινότητας ή Δήμου, καταρτίζεται νέο δημοτολόγιο βάσει του υπάρχοντος δημοτολογίου διά μεταφοράς των αντιστοίχων εγγραφών από το παλαιό στο νέο. Ανάλογη διαδικασία τηρείται σε περίπτωση ένωσης Δήμων ή Κοινοτήτων ή προσαρτήσεως συνοικισμού Δήμου ή Κοινότητας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα».
Επίσης, σημειώνεται ότι «για την κατάρτιση αυτή του ενιαίου Δημοτολογίου των νέων Δήμων που συνιστώνται δεν θα μεταφερθούν οι υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες σε νέο βιβλίο, αλλά θα επαναριθμηθούν αυτές στα υπάρχοντα βιβλία. Η νέα αρίθμηση θα ξεκινήσει από τον αύξοντα αριθμό 1 της πρώτης οικογενειακής μερίδας της πρώτης δημοτικής ενότητας και θα τελειώσει με τον τελευταίο αύξοντα αριθμό οικογενειακής μερίδας της τελευταίας δημοτικής ενότητας του Καλλικράτειου ΟΤΑ, σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση».
Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, κατά ανάλογο τρόπο καταρτίζεται και το μητρώο αρρένων του νέου Δήμου. «Για την κατάρτιση του ενιαίου μητρώου αρρένων δεν θα μεταφερθούν οι αντίστοιχες εγγραφές από τα παλαιά μητρώα αρρένων των Καποδιστριακών δήμων σε νέο, αλλά το ενιαίο μητρώο αρρένων θα αποτελείται από τα υπάρχοντα μητρώα αρρένων των Καποδιστριακών ΟΤΑ που ενώνονται».
Tα υπάρχοντα μητρώα αρρένων των ΟΤΑ που ενώνονται και αποτελούν το νέο Δήμο θα συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήμου και θα αποτελέσουν το ενιαίο μητρώο αρρένων, ενώ τα εν λόγω μητρώα αρρένων θα τεθούν σε ισχύ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

http://www.epiruspost.gr

Ορκωμοσία Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου

Ο καιρός στη Βοβούσα τώρα και με live camera