13 Απρ 2010

Μητρώο αγροτών και ορισμός του κατ' επάγγελμα αγρότη

Τη δημιουργία «Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που συζητήθηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο. Ορισμός του κατ' επάγγελμα αγρότη.
Στη σχετική ανακοίνωσή του, το ΥΠΑΑΤ κάνει λόγο για νομοσχέδιο-τομή που αποτελεί επί της ουσίας τη βάση πάνω στη οποία θα στηριχθεί η αγροτική μεταρρύθμιση, στην κατεύθυνση ενός νέου μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης που θα συνάδει με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για μια ποιοτική και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία.
Στόχος και προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των επαγγελματιών αγροτών και η αύξηση του ποσοστού όσων επιλέγουν την αγροτική ως κύρια δραστηριότητα, καθώς όπως επισημαίνεται, βάσει στοιχείων του 2009 και των ισχυόντων κριτηρίων, μόνο το 33% των 871.377 δικαιούχων ενισχύσεων είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Την ίδια ώρα, με την ειδική κάρτα-ταυτότητα αγροτών καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της αγροτικής δραστηριότητας και η ουσιαστική στήριξή της.
Όπως σημείωνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, με τη χαρτογράφηση της αγροτικής δραστηριότητας γίνεται ένα σημαντικό βήμα, μεταξύ άλλων, για τη δικαιότερη κατανομή των επιδοτήσεων, τη σωστότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα από ουσιαστικές και αποτελεσματικές πολιτικές με σεβασμό στο περιβάλλον.
Ειδικότερα:
1. Με το Σχέδιο Νόμου για την «Καταγραφή των Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων-Ορισμός επαγγελματία Αγρότη»
- δημιουργείται Ενιαία Βάση Δεδομένων που στο εξής θα ονομάζεται "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων" (ΜΑΑΕ)
- στο ΜΑΑΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα (φυτική, ζωική και αλιευτική) που αποσκοπεί στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων, επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και λειτουργία Αγροτοτουριστικών Μονάδων
- ορίζονται ως επαγγελματίες αγρότες που μπορούν εγγραφούν στον ΜΑΑΕ, φυσικά πρόσωπα, ενήλικοι άνδρες και γυναίκες που είναι α) κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, β) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ή συνταξιοδοτούνται απ' αυτόν, γ) ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους και λαμβάνουν από την αγροτική δραστηριότητα το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους και δ) οι απασχολούμενοι στη αλιευτική παραγωγή οι οποίοι κάτοχοι επαγγελματική άδειας ατομικής αλιείας και άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
- εγγράφονται στο ΜΑΑΕ επίσης τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, αλλά είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, δηλαδή α) οι κύριοι, συγκύριοι ή νομείς αγροτικής εκμετάλλευσης και β) οι μισθωτές ή αγρολήπτες αγροτικής εκμετάλλευσης εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως. 

NAFTEMPORIKI.GR