27 Οκτ 2011

Ερωτήσεις!!!


Σύμφωνα με την 37η απόφαση (κλικ ΕΔΩ) του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου (με εισήγηση της νεοεκλεγείσας προέδρου), ο Πανζαγορισιακός Αθλητικός Σύλλογος, ύστερα από αίτησή του, επιχορηγείται με το ποσό των 5.000 Ευρώ με την αιτιολογία ότι εκπροσωπεί ποδοσφαιρικά όλη την Περιφέρεια του Δήμου. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ.

Ερώτηση 1. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει κάνει κάποια αίτηση επιχορήγησης;
Ερώτηση 2. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, μήπως θα έπρεπε κάποιοι να διαβάσουν και την παρ. 2 του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. (κλικ ΕΔΩ) και να πάει έστω ένα μέρος των χρημάτων αυτών για άλλο σκοπό;

Τοποθέτηση υδρομέτρων μέσα στο 2012 και άλλες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης (άρθρο 17) του Δήμου Ζαγορίου (κλικ ΕΔΩ), θα μπουν εντός ενός έτους από τη ψήφιση του κανονισμού παντού υδρόμετρα. 

Για να δείτε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν κατά το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πατήστε κλικ ΕΔΩ