14 Νοε 2010

Περιφερειακές εκλογές στη Βοβούσα

Ψήφισαν :171
Καχριμάνης: 97
Αργύρης: 59
Λευκά/Άκυρα: 15

Δημοτικές εκλογές 2010

Μας ήρθαν τα ανεπίσημα αποτελέσματα από το χωριό μας.
Ψήφισαν: 171
Σπύρου: 90
Παπαναστασίου: 79
Λευκά/Άκυρα: 2
Σε λίγο της Περιφέρειας