25 Αυγ 2010

Δαπάνες Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

Μέχρι 3.500 ευρώ μπορεί να δαπανήσει ο κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Ήπειρο και το πολύ 1.500 ευρώ ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με εξαίρεση τη δημοτική ενότητα των Ιωαννίνων (ο παλιός δήμος Ιωαννιτών) όπου για κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο το ποσό εκλογικής δαπάνης διαμορφόνεται στα 2.500 ευρώ. Αυτά τα ποσά ορίζουν οι δύο νέες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ν. Ραγκούση που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β, ΦΕΚ 1294/2010) και οι οποίες καθορίζουν το ανώτατο όριο των δαπανών ανά υποψήφιο για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο όριο των δαπανών ανά υποψήφιο, όπως καθορίζει το άρθρο 7 του ανωτέρω νόμου, εξαρτάται από τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχει ανακηρυχθεί ο υποψήφιος.
Σημειώνεται ότι για τις περιφερειακές εκλογές το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.
Αντίστοιχα στις δημοτικές εκλογές σε δήμους που αποτελούνται από 1 έως 3 εκλογικές περιφέρειες το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούνται από 4 έως 6, από 7 έως 10 και από 11 και άνω εκλογικές περιφέρειες το ανωτέρω άθροισμα προσαυξάνεται κατά 20%, 50% και 75% αντίστοιχα.


ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
2.402
1,5
1.500,00€
ΒΟΒΟΥΣΗΣ
179
1,5
1.500,00€
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
1.601
1,5
1.500,00€
ΠΑΠΙΓΚΟΥ
357
1,5
1.500,00€
ΤΥΜΦΗΣ
1.493
1,5
1.500,00€

www.epirusvoice.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου